Transfer Certificate

Note: Click on Student's Name to Download T.C. 

S.No.                      Name                         Admin No./Class

2.                     Sai Thanu  Shree                 4740     

3.                      Aranya Tickoo                    4114

4.                      Aditya Tickoo                     4115           

6.                     Bhoomi Arora                      2483

8.                      Hardik Pandita                      5083                 

10.                     Advik Mishra                      5456

11.                    Prachi Deogam                   5047         

12.                    Aman Kumar                       4100

14.                     Laksh Kumar                      5248

15.                     Lavnish Raizada                 4884

17.                    Garima Singh                      5221

18.                     Kaynaa Sharma                  5661

19.                     Nivaan Singh                     5642

21.                    Ishaan Chaudhary              4336

22.                    Tanya Uttam                       4708

24.                   Manaya Rawat                   5729

  31.                     Ashna Soni                       4619

32.                     Dikshita                            5129

Heading 1

Heading 1

 33.                    Advik Jangid                    5214

 34.                    Pallavi Sirohi                   2993

35.                    Prakhar Mishra                4196

 36.                     Aniket Singh                   4566       

 37.                     Aryan Shekhar                2524

 38.                     Arushi Rawat                  5177

39.                     Mansi                              2434   

 40.                     Suhani Bhardwaj             2577

 41.                     Utkarsh Kashyap             2701

 42.                     Pallavi Thakur                 5591

 43.                     Yash Rajput                     2378                   

 44.                     Sanskriti Shukla              2979                  

 45.                     Bhagya Laxmi                2278

 46.                     Kanishk Sharma             6032

47.                     Avni Kumari                  4425

48.                     Yashika                          2364

49.                       Riya                              5072

50.                     Vaibhav singh                4147

51.                     Reyansh Patwal             5719

 52.                      Harshit Jangra               5417

 53.                      Anushka Bhardwaj       4815

 54.                       Sameer Yadav               4284

Circular            Calender          Photo Gallery           Campus Tour           Careers           Events/ Happenings

© Vishwa Bharati Public School , Dwarka